• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novosti

Seminar 09.02. / Primjena zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi!

Putem linka možete pratiti današnji Seminar na temu primjene Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji stupa na snagu 01.03.2022..

Seminar u organizaciji SUMT-a i HUP-a, uz predavača dr.sc Ivana Ružića P&R Consulting, uz medijsko pokroviteljstvo magazina i portala Ja TRGOVAC, počinje u 10:00 sati.

Seminar je prvenstveno namijenjem poslovnim subjektima, sa više od 15 mil kuna godišnjeg prometa.

LINK - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aedd719b28ea6437f94c18c2c097d790f%40thread.tacv2/1644395712253?context=%7b%22Tid%22%3a%228dbb1584-cf9f-4bda-ab1a-c7189ac6463a%22%2c%22Oid%22%3a%22de5d0e71-8b26-4a5d-baa0-40d25a776fff%22%7d

 

PROGRAM SEMINARA:
10.00. - 11.00. predavanje

Uvod u problematiku primjene zakona, pojašnjenje Direktive (EU) 2019/633 o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

  • Uloga i zadaće Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (ovlasti, zadaće i postupanje)
  • Proširenje ovlasti Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
  • Pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi
  • Terminologija i pojmovi obuhvaćeni Zakonom
  • Pregovaračka snaga kupca

11.00. - 11.30. Pauza

11.30 - 12.30. Predavanje

  • Lista radnji koje predstavljaju nepoštene trgovačke prakse u odnosu kupca i dobavljača
  • Izuzeće od zabrane za pojedine prakse koje bi inače predstavljale nepoštene trgovačke prakse
  • Novčane kazne

Diskusija i pitanja polaznika

Link na program seminara: https://express.adobe.com/page/b3SS50y9KlopI/


© 2022 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1