• Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Interni akt za potrebe fiskalizacije

Što treba sadržavati interni akt za potrebe fiskalizacije

 Svi obveznici fiskalizacije trebaju na računu iskazati sve podatke iz čl. 9. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (objavljenom u Narodnim novinama br. 133/12) tj. broj računa treba iskazati u tri dijela i to: numerički broj računa, oznaku poslovnog prostora i broj naplatnog uređaja.

Numerički broj računa treba slijediti neprekinuti numerički redoslijed, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Neprekinuti numerički redoslijed svake kalendarske godine kreće od broja 1 do broja n, po svakom poslovnom prostoru, odnosno po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodijeljene oznake poslovnih prostora obveznik fiskalizacije treba propisati internim aktom, koji se čuva kod poduzetnika, obveznika fiskalizacije, a predočuje se za potrebe poreznog nadzora.

Primjer internog akta:

Obrt „Jadranka“ obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića. Djelatnost se obavlja u tri odvojena ugostiteljska objekta, a u svakom objektu obavlja naplatu u gotovini na dva naplatna uređaja.

Sukladno čl. 11., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. 133/12.), obrt „Jadranka“ zastupano po vlasniku obrta Jadranki J. donosi

ODLUKU

kojom se o uređuju pravila slijednosti numeričkih brojeva računa, popis poslovnih prostora te dodjeljivanje oznake poslovnih prostora

1. Numerički broj računa po svakom naplatnom uređaju počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.

2. Obrt „Jadranka“ sa sjedištem na adresi Ilica 100, Zagreb obavlja djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića u prostorima kako slijedi:
• Ilica 100, Zagreb,
• Sesvetska 15, Zagreb i
• Zagrebačka 1, Zaprešić.

3. Dodjeljuju se oznake prostora kako slijedi:
• Ilica 100, Zagreb, oznaka PJ1,
• Sesvetska 15, Zagreb, oznaka PJ2,
• Zagrebačka 1, Zaprešić, oznaka PJ3.

4. Naplatni uređaji u poslovnim prostorima su:
• Ilica 100, Zagreb
- naplatni uređaj PC kasa: 01
- naplatni uređaj tablet: 02
• Sesvetska 15, Zagreb
- naplatni uređaj tablet: 01
- naplatni uređaj tablet :02
• Zagrebačka 1, Zaprešić
- naplatni uređaj tablet: 01
- naplatni uređaj PC kasa: 02

5. Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Obrtnik:
J.J.

Prema navedenom primjeru brojevi računa trebaju na dan 1. siječnja 2013. započeti po poslovnim prostorima i po svakom naplatnom uređaju kako slijedi:
• Ilica 100, Zagreb
- za prvi naplatni uređaj: 1-PJ1-01
- za drugi naplatni uređaj 1-PJ1-02
• Sesvetska 15, Zagreb
- za prvi naplatni uređaj: 1-PJ2-01
- za drugi naplatni uređaj 1-PJ2-02
• Zagrebačka 1, Zaprešić
- za prvi naplatni uređaj: 1-PJ3-01
- za drugi naplatni uređaj 1-PJ3-02

Daljnji slijed računa za poslovni prostor PJ1, Ilica 100 za prvi naplatni uređaj će biti: 2PJ1-01 za drugi račun, 3-PJ1-01, za treći račun …. do n-PJ1-01. n predstavlja posljednji izdani račun u tekućoj godini 31. prosinca.


© 2024 SUMT. Sva prava pridržana. Design by DESIGN 1